Vremeplov izrade web stranica

Sve je stvar dogovora. U pricipu izrada web stranica izgleda ovako:
» Vi kontaktirate web dizajnera.
» Definiramo teme, osnovni dizajn i namjenu,
» sređivanje materijala (slike i tekstovi)
» moja izrada Vaše privremene web stranice i postavljanje na internet
» precizan dogovor oko sadržaja, dizajna i konačne cijene web stranica
» završna izrada weba i postavljanje na internet
» u ovom momentu plaćate minimalni dogovoreni iznos
» praćenje napredka, optimiziranje po potrebi
» nakon postizanja dogovorenih ciljeva, Vaša uplata preostalog dogovorenog iznosa (ako stranice ne postignu ciljeve u dogovorenom roku, niste dužni platiti preostali iznos).

U izradu je uključeno

sve što direktno i indirektno doprinosi dobroj i boljoj kvaliteti web stranica: idejno rješenje (Vaše i moje), optimizacija Vaših materijala (slike i tekstovi) tijekom izrade stranica, postavljanje izrađenih stranica na server (hosting paket i naziv domene Vi zakupljujete na određeni period i plaćate po cjeniku odabranog ponuđača) i praćenje napredka web stranica sa dodatnom optimizacijom po potrebi (u dogovorenom roku bez dodatnih troškova)

Pogodnosti

Svakom klijentu predlažem ostale mogucnosti za optimalnu iskoristivost prisutnosti na internetu. Najpovoljniju cijenu izrade web stranica (7 stranica za 50 % cijene), vec od 2.499,54 kn (ugovorno iznos 833,18 kn nakon postavljanja stranica na internet a preostali iznos ako stranice postignu dogovorene ciljeve), dajem za nove obrte i manje tvrtke koji posluju kraće od dvije godine.

Vaša obaveza

Osim Vašeg interesa, potrebno ja da imate materijale za web stranice (slike, tekstovi). Ukoliko ih nemate, tekstualni dio trebamo zajedno osmisliti a fotografije možemo snimiti. Da bi izrađene web stranice bile dostupne na internetu trebaju imati zakupljenu adresu (domenu) i prostor na serveru (hosting) na kojemu je smješten sadržaj web stranica. Ako nemate zakupljenu domenu i hosting - u pomoći pri odbiru Vam također stojim na raspolaganju.

Primarni cilj izrade stranica

je napraviti web koji ce korisnici interneta pronaći kada traže takav sadržaj (proizvod ili uslugu), "kliknuti" na stranicu i uspostaviti kontakt. Vođen time trudim se da web stranice budu brze i jednostavne (koliko to dizajn omogucava). Kada imate web stranice, koje su samo Vaše, korak ste ispred konkurencije. Ako još "pogodite" i dobrog web dizajnera onda ste "na konju".

Dobar web dizajner

Utipkajte na tražilicama proizvod ili uslugu koju trebate i pogledajte koje se stranice pojavljuju na Vama prihvatljivim pozicijama i tko ih je izradio. To je jedina relevantna referentna lista za odabir web dizajnera (ovo se ne odnosi na portale niti na plaćene oglase već na web stranice koje predstavljaju proizvode i usluge jedne tvrtke ili obrta koji nisu "brendnejm" odnosno koje klijenti pronalaze prema proizvodu ili vrsti usluge). Ovakvu pretragu obavite na nekoliko tražilica i usporedite rezultate.
Ovaj način odabira web dizajnera ne odgovara nama koji imamo relativno malen broj trenutno aktivnih izrađenih web stranica, ali Vas bi mogla dovesti do dobrog odabira.

Postizanje ciljeva

Izrada web stranica nije posao koji se obavi za nekoliko dana, naplati pa "kud koji mili moji". To je proces koji traje od ideje, preko usuglašavnja dizajna i sadržaja do izrade i optimizacije weba a kasnije i mogućih promjena obzirom na cilj za koji se web izraduje. Kada se, nakon cijelog ovog procesa, stranice počnu pojavljivati na dobrim i boljim pozicijama na tražilicama, cilj je postignut - web stranice imaju pozicije koje sigurno donose korist. Da li ćete i nakon toga nastaviti ulagati u unaprijedivanje svojih web stranica u svrhu zadržavanja ostvarenih pozicija, odlučiti ćete sami.

Domena i hosting

Ono što morate imati zakupljeno su adresa (domena) i prostor za smještaj stranica (hosting). Poslovni subjekti registrirani u Republici Hrvatskoj imaju pravo na jednu besplatnu HR domenu za koju se podnosi zahtjev DNS službi Carnet-a. Druge, naplatne domene i hosting zakupljuju se na bazi, mjesec - godina - ili duže. Ja Vam mogu preporučiti neke pakete (moguće su i neke kombinacije u mom aranžmanu, već prema željama). To veselje se kreće po cijenama od oko 100 kn za domenu godišnje i od oko 200 kn godišnje, na više, za pristojan hosting paket.

Od potrebe...

Web stranice nisu samo prezentacija Vašega posla na internetu. Dobro sastavljene, obrađene i odrađene, one s vremenom postaju dugoročna investicija i kvalitetan, stalno dostupan oglas Vaših proizvoda i usluga.
Recimo da je internet oglasnik a web stranica oglas... dalje Vam ostavljam, već prema načinu na koji se reklamirate, slobodnu procijenu kalkulacije isplativosti ulaganja u vlastite web stranice (pritom ne trebate odbaciti uobičajene načine "off-line" oglašavanja - stranice su samo jedan od lakše dostupnih, dugoročno sigurno isplativih i najpovoljnijih načina oglašavanja !).

...do web stranica

Ako sam Vas nagovorio, hvala za klik i kontakt.

 

 

Kolačići / Cookies
Moguće je da neke stranice na ovoj domeni (web-dizajner.eu) koriste Kolačiće (Cookies) vezane za statistiku posjeta web stranicama.

Klikom na gumb "Shvaćam" zatvoriti će se ova poruka.

 

 

IZRAÐENE WEB STRANICE