Cijena izrade web stranica

Cijena se ugovara na početku procesa web dizajna - okvirno, minimlna cijena izrade kvalitetnih, dobro optimiziranih web stranica za uslužne djelatnosti iznosi minimalno 833,18 kn po stranici.

Cijena izrade web stranica, OUR obrt za usluge

Domena (adresa)

(ukoliko je naplatna domena)
Godišnji trošak: od oko 100,00 kn
Web stranice moraju imati internetsku adresu - domenu. Domena može biti besplatna i kao takva se registrira na ime obrta/tvrtke. Za obrte i tvrtke registrirane u RH, jednu besplatnu domenu možete registrirati kod Carnet-a.
Naplatna domena se zakupljuje na godinu ili više godina.
Cijena zakupa naziva domene krece se od oko 100,00 kn/godišnje na više s tim da je kod nekih prodavaca moguce dobiti znacajne popuste za prvu godinu zakupa naziva.

Hosting (smještaj)

(pristojan paket za manje web stranice)
Godišnji trošak: oko 250,00 kn
Web stranice moraju imati prostor na serveru sa kojega se poslužuju posjetiteljima. Taj prostor se zakupljuje a naziva se Hosting.
Cijena Hosting paketa varira u ovisnosti od sadržaja paketa (prostor za smještaj stranica, mjesecni promet, karakteristike servera - poslužitelja na kome se paket nalazi itd)
Kolačići / Cookies
Moguće je da neke stranice na ovoj domeni (web-dizajner.eu) koriste Kolačiće (Cookies) vezane za statistiku posjeta web stranicama.

Klikom na gumb "Shvaćam" zatvoriti će se ova poruka.